Skip links

Για το Σύγχρονο Κράτος

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της δομής και της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας, την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διοίκηση της υγείας και την επέκταση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία ειδικών κέντρων για χρόνιες παθήσεις, την ανάπτυξη μιας ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και την παροχή μέτρων στήριξης της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως αναπόσπαστο στοιχείο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων και τη μείωση των δαπανών για τη μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη.

Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Σύγχρονο Κράτος αφορούν την ευελιξία, τη συμμετοχή, τον ψηφιακό σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία, το άνοιγμα και την καινοτομία. Οι θέσεις αυτές εκτιμούν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μέσα από τη συχνή αλληλεπίδραση με το κοινό, που διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. Οι κρατικοί μηχανισμού θα πρέπει να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την ευελιξία τους, ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζουν έγκαιρα τις στρατηγικές τους, λόγω της ρευστότητας των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών. Με την εγκαθίδρυση της ανοιχτότητας και την υποστήριξη ενός καινοτόμου πνεύματος, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια που συναντώνται, ενώ δίνει φωνή στους ανθρώπους και τις κοινότητες μέσα στην κοινωνία, καθώς επιδιώκουν λύσεις που ωφελούν τη συνολική ευημερία των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να προωθήσει το Σύγχρονο Κράτος μέσω πρωτοβουλιών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, την προσπάθεια ενοποίησης των βασικών μητρώων τους και την ανάπτυξη κοινών βάσεων δεδομένων ανοικτών σε όλους. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δημόσιας εικόνας των τρεχουσών υποθέσεων και την ενημέρωση των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι διαχρονικές μεταβολές των δαπανών, οι πηγές των δημόσιων εσόδων, τα επίπεδα του προσωπικού και η πρόοδος των δημόσιων συμβάσεων. 

Επιπλέον, η αρχή της εγγύτητας, δηλαδή η άσκηση της εξουσίας στο επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουμε ότι ο νεο-συγκεντρωτισμός, η δημοσιονομική χειραγώγηση και η υπερβολική γραφειοκρατία ήταν και συνεχίζουν να είναι μία από τις αιτίες της κρίσης. Με τόλμη και αποφασιστικότητα επιδιώκουμε να καθιερώσουμε λειτουργικά μέτρα πολιτικής και απλοποιημένα οργανωτικά μοντέλα, εξασφαλίζοντας έτσι στις τοπικές αρχές την απαραίτητη ευελιξία και αποτελεσματικότητα που χρειάζονται.

Η συστηματική προσπάθεια για την αποκέντρωση και το συνταγματικό απαραβίαστο των ΟΤΑ ως προς τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια είναι για εμάς μια αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση.

Η πρόκληση για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή σύγκλιση αποτελεί κεντρική πρόκληση για το προοδευτικό πολιτικό σχέδιο του 21ου αιώνα, καθώς πρέπει να ανταποκριθεί στην καθιέρωση ενός νέου, ανοικτού, συμμετοχικού και καθολικά επωφελούς αναπτυξιακού μοντέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να δρομολογήσει ένα ακόμη ισχυρό κύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, με στόχο την αναβάθμιση της Ανοιχτής Κοινωνίας και την ενίσχυση του ρόλου της ως συλλογικής πλατφόρμας. Περαιτέρω βήματα που προτείνουμε περιλαμβάνουν τη θεσμοθέτηση της χρήσης της Ανοικτής Διακυβέρνησης- έτσι ώστε όλες οι θέσεις, πλην των πολιτικών, να μπορούν να καλυφθούν μέσα από ανοικτές διαδικασίες και διαφανή κριτήρια.

Η αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που φέρνει η ψηφιακή οικονομία, καθώς και του δυνητικού της αντίκτυπου στη ζωή των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων των τμημάτων της κοινωνίας και όχι μόνο των λίγων – άρα να αποτρέπονται μονοπωλιακές πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή του πλούτου. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν την υπεράσπιση και ενίσχυση των όποιων δημόσιων συμφερόντων μπορεί να προκύψουν.

Φώτης Χατζηδιάκος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Σε ένα μεταβλητό κόσμο, χρειάζονται

Σταθερές Θέσεις.

#Χατζηδιάκος

Για τον τουρισμό

Για την οικονομία

Για την υγεία

Για την παιδεία

Για την εργασία

Για το περιβάλλον

Για το σύγχρονο κράτος

Για τον αθλητισμό

Για τον πολιτισμό

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστό.