Skip links

Για την Υγεία

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της δομής και της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας, την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διοίκηση της υγείας και την επέκταση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία ειδικών κέντρων για χρόνιες παθήσεις, την ανάπτυξη μιας ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και την παροχή μέτρων στήριξης της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως αναπόσπαστο στοιχείο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων και τη μείωση των δαπανών για τη μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη σταδιακή μετατροπή του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας σε εκτελεστικό όργανο στρατηγικού σχεδιασμού, ρύθμισης και ελέγχου. Ενισχύοντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ΚΕΣΥ για τη διασφάλιση ενιαίων κανόνων, ποιότητας και διαφάνειας, το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να μεταφέρει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες από την καθημερινή λειτουργία των μονάδων υγείας σε περιφερειακούς ή ατομικούς οργανισμούς, οι οποίοι πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα την αυτονομία και την αυτάρκεια. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην αποκέντρωση των πόρων, των αρμοδιοτήτων και της εποπτείας σε στενή συνεργασία με τις αιρετές περιφέρειες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των μονάδων υγείας σε καθημερινή βάση. Αυτή η αποκέντρωση θα αποτελέσει το προκαταρκτικό βήμα για το φιλόδοξο όραμα του ΠΑΣΟΚ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, δημιουργώντας μετρήσιμα αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα.

Με στόχο τη βελτίωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, προτείνεται η εξάντληση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και η διεξαγωγή ειδικής διαπραγμάτευσης για τη μεταρρύθμιση και την ανακατεύθυνση των διαθέσιμων πιστώσεων προς την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ελεύθερη επιλογή τόσο του γιατρού όσο και του νοσοκομείου της προτίμησής τους, με τον ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί ως ρυθμιστής και εγγυητής της δημόσιας δαπάνης. Περαιτέρω, θα πρέπει να δημιουργηθούν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας με βάση τη σχέση κόστους/ποιότητας, ενώ όλες οι δομές υγείας και οι επαγγελματίες μπορούν να αξιοποιηθούν με ενιαίο τρόπο, με συνεχή αξιολόγηση να εφαρμόζεται και εδώ. Κέντρα υγείας πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους αγροτικούς δήμους και οι μεγάλες πόλεις πρέπει να διαθέτουν πολυδύναμα κέντρα υγείας ανοιχτά όλο το 24ωρο. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, οι πολίτες μπορούν να αναμένουν ποιοτική περίθαλψη με μεγαλύτερη ευκολία.

Δεδομένης της σημερινής κατάστασης της υγειονομικής περίθαλψης και της διαχείρισής της σε πολλά μέρη του κόσμου, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον για να γίνουν οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης πιο αποτελεσματικές. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και απαιτεί συνεχή εκσυγχρονισμό και επέκταση. Δυστυχώς, ένα πρωτόκολλο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων από τις πρωτοποριακές προσπάθειες της Εσθονίας δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής – μια περίπτωση χαμένης ευκαιρίας για άλλες χώρες. 

Για να ξεπεραστεί αυτό, η ύπαρξη ενός εθνικού στόχου με σαφείς στόχους και προθεσμίες είναι υψίστης σημασίας. Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ικανό να επιτύχει μακροπρόθεσμη επιτυχία, όπου τα πάντα, από τη διάγνωση έως τις συνταγές, θα διεκπεραιώνονται μέσω ψηφιακών δικτύων χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χαρτί ή φιλμ.

Φώτης Χατζηδιάκος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Σε ένα μεταβλητό κόσμο, χρειάζονται

Σταθερές Θέσεις.

#Χατζηδιάκος

Για τον τουρισμό

Για την οικονομία

Για την υγεία

Για την παιδεία

Για την εργασία

Για το περιβάλλον

Για το σύγχρονο κράτος

Για τον αθλητισμό

Για τον πολιτισμό

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστό.