Skip links

Για την Παιδεία

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δέσμευσή του για την προσχολική εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε στέρεες βάσεις μέσω παραδοσιακών αρχών, όπως η έμφαση στην ποικιλία των δραστηριοτήτων και η μάθηση με βάση το παιχνίδι. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει επίσης τη σημασία του όταν πρόκειται να προετοιμάσει τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιτυχία, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς όπως η δημιουργικότητα και η τεχνολογία. Προσβλέπει στη βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την περαιτέρω ενσωμάτωση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης, την εισαγωγή του συστήματος του Εθνικού Απολυτηρίου για την υποβοήθηση της εξέλιξης στα πανεπιστήμια και την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών πακέτων για όσους χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη ή τροποποίηση στις σπουδές τους. Το ΠΑΣΟΚ δίνει το παράδειγμα στην αντιμετώπιση του σύνθετου ζητήματος των μεταρρυθμίσεων του ενιαίου χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- στοχεύοντας στα δικαιώματα των φοιτητών, υλοποιώντας ερευνητικά προγράμματα που αυξάνουν τη συνεργασία και προωθώντας την καινοτομία στον ακαδημαϊκό χώρο – μεταξύ πολλών άλλων πρωτοβουλιών – στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών με αντάλλαγμα την προσπάθεια και την αφοσίωση σε όλη την Ελλάδα.

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι το κλειδί για τη διασφάλιση δίκαιης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες. Είναι σημαντικό οι ηγέτες μας να δώσουν προτεραιότητα στη γνώση, την αξιοκρατία στην εκπαίδευση, την αυτογνωσία των μελλοντικών μας πολιτών και το δίκαιο παιχνίδι ως εργαλεία που θα φέρουν οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τη δημοκρατία μας. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των νέων δίνοντάς τους πρόσβαση στην πληροφόρηση και απελευθερώνοντάς τους από την παπαγαλία της παλιάς ύλης. Πρέπει να αναπτύξουμε το κριτικό μυαλό τους, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τα θέματα υγείας, τις τεχνολογικές τάσεις και την πολιτική – ώστε να μπορούν να αξιολογούν σε βάθος την ποιότητα των πληροφοριών που καταναλώνουν. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ενημερωμένη κοινωνία πολιτών που θα κατανοεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες της μέσα στην κοινωνία.

Η ενίσχυση της αυτονομίας, της εξωστρέφειας και της οργανωτικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι απαραίτητη για την προστασία των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η βία και η ανομία δεν είναι ανεκτές. Μια τέτοια ατμόσφαιρα θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που φιλοδοξεί να διατηρήσει το Πανεπιστημιακό Άσυλο, κάνοντας συνταγματικές αλλαγές που επιτρέπουν σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται με τις ίδιες διαδικασίες με τα δημόσια. Η σύνδεση της χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των φοιτητών και των καθηγητών, είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας που επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εξελίσσουν το σύστημά τους σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα- με τις μελέτες σκοπιμότητας να συμβάλλουν στην περαιτέρω εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για τη διατήρηση της βιωσιμότητας πέρα από τις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες.

Φώτης Χατζηδιάκος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Σε ένα μεταβλητό κόσμο, χρειάζονται

Σταθερές Θέσεις.

#Χατζηδιάκος

Για τον τουρισμό

Για την οικονομία

Για την υγεία

Για την παιδεία

Για την εργασία

Για το περιβάλλον

Για το σύγχρονο κράτος

Για τον αθλητισμό

Για τον πολιτισμό

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστό.