Skip links

Για την Οικονομία

Για να μπορέσει το Κράτος μας να προχωρήσει μπροστά και να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, είναι σημαντικό οι πολιτικές της κυβέρνησης να σχεδιάζονται προσεκτικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στην πεποίθησή του ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ο μόνος τρόπος για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση και να αποφύγει επαναλαμβανόμενες οικονομικές καταστροφές. Αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και στις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμης παραγωγής. Μέσα από αυτή την προσέγγιση μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των πολιτών και την κοινωνική συνοχή. Μόνο με ένα καλά μελετημένο σχέδιο μπορούμε να αυξήσουμε τη θέση της Ελλάδας μας στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό απαιτεί τον καθορισμό ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου που θα περιλαμβάνει προοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα για τη δημιουργία δίκαιης κατανομής και αναδιανομής του πλούτου. Αναγνωρίζουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και άλλες δυναμικές δυνάμεις της κοινωνίας ως σημαντικούς συμμάχους που πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη στήριξη βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική προστασία. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς θα έχουν εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών σε όλους τους τομείς εργασίας. Σχετικά με την ελεύθερη αγορά, οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι σαφείς: υποστηρίζει την ελεύθερη λειτουργία των αγορών, χωρίς κανενός είδους αθέμιτο ανταγωνισμό ή ολιγοπωλιακή χειραγώγηση, και την παραμονή του κράτους στον παραδοσιακό του ρόλο ως ρυθμιστή και επόπτη. Επιπλέον, οι δημόσιες πολιτικές τους επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας, καθώς τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στα κράτη να μεγιστοποιήσουν τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Τέλος, προτεραιότητα θα δοθεί από το Κίνημα Αλλαγής σε πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης θεωρείται θεμελιώδους σημασίας στον οικονομικό τομέα. Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση οικονομικών υποθέσεων θέτουν σημαντικό εμπόδιο στη λήψη αποφάσεων από αμέτρητες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τα οποία αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης προκειμένου να διευθετήσουν οικονομικές διαφορές που είναι καθοριστικές για τη διαβίωση και το μέλλον τους. Η καθυστέρηση στην απόφαση αυτών των οικονομικών ζητημάτων αποτελεί επίσης προβληματικό παράγοντα όσον αφορά τη διάθεση των ξένων επενδυτών να επενδύσουν, κάτι που είναι επιτακτικό για την εγχώρια ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση λόγω της μείωσης των εσωτερικών αποταμιεύσεων.

Φώτης Χατζηδιάκος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Σε ένα μεταβλητό κόσμο, χρειάζονται

Σταθερές Θέσεις.

#Χατζηδιάκος

Για τον τουρισμό

Για την οικονομία

Για την υγεία

Για την παιδεία

Για την εργασία

Για το περιβάλλον

Για το σύγχρονο κράτος

Για τον αθλητισμό

Για τον πολιτισμό

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστό.