Skip links

Για την Εργασία

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους εργαζόμενους εστιάζουν στην παροχή εργασίας για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα στην ασφάλεια. Στρατηγικός στόχος είναι η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στο ρόλο τους. Επιπλέον, τα δικαιώματα αποτελούν προτεραιότητα και κατά την αντιμετώπιση των εργασιακών ρυθμίσεων, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα άτομα μπορούν να εργάζονται χωρίς φόβο και εκφοβισμό. Οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ επιτρέπουν σε όσους αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας με τη διασφάλιση τόσο ενός σταθερού μισθού όσο και δίκαιης μεταχείρισης, όπως προβλέπεται από τα εργασιακά δικαιώματα.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για να το υποστηρίξουμε αυτό, το ΠΑΣΟΚ παρέχει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα οποία για κάθε 100 ευρώ που καταβάλλει μια επιχείρηση για την πρόσληψη νέων εργαζομένων, απαλλάσσεται από φόρους για 150 ευρώ. Επιπλέον, οι νέοι που ξεκινούν μια επιχείρηση έχουν επίσης φορολογική απαλλαγή για 3 χρόνια και παρέχεται η “Εγγύηση Μαθητείας”, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αποκτήσουν σχετική εργασιακή εμπειρία.

Για να διασφαλιστεί το αίσθημα άνεσης και ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων, ιδίως εν μέσω των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να τηρούνται επαρκείς νόμοι και συνθήκες στους χώρους εργασίας. Επιπλέον, με τη συμμετοχή του κράτους, του ιδιωτικού τομέα, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κοινωνικών εταίρων, προβλέπεται ένα πρόγραμμα δια βίου απασχόλησης για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη γνώση, καθώς και ευκαιρίες επανεκπαίδευσης για τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κίνητρα και μετρήσιμες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να εγγυηθούν την ασφάλεια και την επιβεβαίωση του εργατικού δυναμικού τους.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θέλουμε να μεταφερθεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς διαμορφώνεται αποκλειστικά από αποφάσεις των δύο εμπλεκόμενων μερών. Προτείνουμε το ξεπάγωμα των αυξήσεων στην τριετία. Επιπλέον, ενισχύουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δίνοντας προσοχή στον μη προαιρετικό χαρακτήρα τους και στην ευρεία εφαρμογή τους σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν ή όχι σε σωματεία εργαζομένων. Αποκαθίσταται επίσης η “μετενέργεια” των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τη μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Επιπλέον ζητάμε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ξεκινώντας έναν ανοιχτό διάλογο για βιώσιμες λύσεις που περιλαμβάνουν την προστασία του ασφαλιστικού συστήματος για τις οικονομικές εισφορές και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Φώτης Χατζηδιάκος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Σε ένα μεταβλητό κόσμο, χρειάζονται

Σταθερές Θέσεις.

#Χατζηδιάκος

Για τον τουρισμό

Για την οικονομία

Για την υγεία

Για την παιδεία

Για την εργασία

Για το περιβάλλον

Για το σύγχρονο κράτος

Για τον αθλητισμό

Για τον πολιτισμό

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστό.